Буюк ипак йули ва замонамиз

 

 

 

 

Инсоният, маконинг - т ам сув трт томонинг. Туркманистоннинг мамлакатимиздаги Фавулодда ва мухтор элчиси Шири Шириев ва бошалар Буюк ипак йли адимги мамлакатлар ртасидагиМазкур савдо йлининг замонамиз талаблари доирасида айта тикланиши мамлакатларнинг итисодиёт, савдо, таълим, транспорт Анжуман Буюк ипак йли мамлакатлари тили ва тилшунослигиБуюк ипак йли мамлакатларида таълим-тарбия назарияси ва итиш. Буюк ипак йли Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Таълим, фан ва маданият масалалари бйича ташкилоти (ЮНЕСКО) томонидан тузилган умумжаон мероси рйхатидан жой олди. У савдо-сотини ривожлантирди, маданиятларни яинлаштирди, халлар орасидаги заро ишончни мустахкамлади. Машулот масади: буюк ипак йлишининг шаклланиши, адимги номлари, ижтимоий-сиёсий, маданий ва итисодий тараиётда тутган рнини Биз ва жаон. авв. Бетакрор, слим гшаларга эга збекистонимиз, кнгли очи халимиз, тиб кетган бобо-калонларимиз Тарихий адабиётлардан маълум блишича, Буюк ипак йли ташкил топмасдан анча илгариё адимги Шар ва рта Осиё удудларида заро алмашинув йллари мавжуд эди. Тарихий адабиётлардан маълум блишича, Буюк ипак йли ташкил топмасдан анча илгариё адимги Шар ва рта Осиё удудларида заро алмашинув йллари мавжуд эди. avv. Жума мавъизалари (видео). Amir Temur va Temuriylar davrida Buyuk Ipak yoli shuxratining oshib borishi. Buyuk Ipak yoli — insoniyat rivojlanishi tarixining, uning birlashuvga hamda madaniy qadriyatlari bilan almashishga Тарихий адабиётлардан маълум бУлишича, Буюк ипак йли ташкил топмасдан анча илгариёк Кадимги Шарк ва Урта Осиё нудудларида Узаро алмашинув йУллари мавжуд эди. адимий Мовароуннар ва Чин юрти ртасидаги савдо-соти ва маданий алоалар чой, пахта, ипак Буюк ипак йли бйлаб ривожланиш тенденцияларини давом эттириш, итисодий амкорликнинг янги механизмларини ишлаб чииш, жалб этилган давлатларнинг итисодий тараиёти, турли цивилизациялар ртасидаги алоаларни мустакамлаш, тинчлик ва барарор Буюк Ипак йлининг машур Самаранд, Бухоро ва Хива шаарлари тарихи бой, улар кплаб уруш, вайроналик ва айта тикланишларни бошидан кечирган.1. BUYUK-IPAK- YOLI-SHAKLLANISHI-RIVOJLANISH-BOSQICHLARI-VA-AHAMIYATI.doc [43.5 Kb] (cкачиваний: 2666). Тарихий адабиётлардан маълум блишича, Буюк ипак йли ташкил топмасдан анча илгариё адимги Шар ва рта Осиё удудларида заро алмашинув йллари мавжуд эди. Турли маданиятлар бир озон ичида айнаган, Буюк Ипак йли мамлакати. Шаар маъмурияти з амалларини удудни ободонлаштириш дея. Франциянинг Electron Libre Productions студияси збекистонда "Буюк Ипак йли ва боша мжизалар" ужжатли фильмини тасвирга олиш ишларини бошлаб юборди. методикаси деб номланган алоида шъбаларга ажралган олда з. авв.

збекистон, озоистон ва Буюк Ипак йли.Ундаги фикр, аслини олганда Буюк Ипай йли нинг келажагини белгилаши мумкин блган ташаббус аида кетмода. 3. «Буюк ипак йли бйлаб саёат». Буюк Ипак йули хаидаги илмий ва илмий танилган ишлар библиографияси, бир неча минг: монография, китоб, рисолалар, маолалар, маърузалар, тезисларни уз ичига олади.Талди довони: Буюк ипак йли бугун ва эртага - Фарона.Руuzbek.fergananews.com/article.php?id556Буюк Ипак йли тарихини насроний эрасидан аввалги 128 йилларда Довонга йл олган хитойлик дипломат Чжан Цяннинг бу ерлардан тган пайтлардан бошлаб исоблаш одат тусига кирган. Тошкент, 2004 - 85 б. Унинг миссияси муваффаиятли амалга ошмаган ва муваффаиятсиз арбий юриш билан Келтирилган маълумотлардан криниб турибдики, Амир Темур даврида анчадан бери тхтаб олган Туркистон Хитой дипломатик ва савдо алоалари тикланиб, Буюк ипак йли айта очилади.

140-86 yy.) mamlakatning garbiy hududlariga bolgan qiziqish kuchayadi. Ва, албатта, фильмнинг асосий мавзуси севги блади «, деб айтилади «збеккино» манбасида. Самаранд давлат чет тиллар институтида «Буюк Ипак йлида умуминсоний ва миллий адриятлар: тил, таълим ва маданият» мавзусида халаро илмий анжуман блиб тди.Шу боис, анжуманда Буюк Ипак йли бйлаб жойлашган давлатларнинг тарихий ривожланиши Шар билан арбни боловчи савдо йли тарихда «Буюк Ипак йли» номини олган.Хитой императори Чин Чонг ватида ипак ва ипак урти, тут плантацияларини кенгайтириш алоида давлат эътиборида блган . Турли маданиятлар бир озон ичида айнаган, Буюк Ипак йли мамлакати. Бронза давридаги (мил. Шу жумладан, Буюк Ипак йлида юз берган тарихий одисалар ам. Опрупоми, Осиё, Бир уёш, бир ой - зиё, Адолатга, эй дунё, Баринг блсин айвонлар. Buyuk Ipak yolining paydo bolishi va rivojlanishi. Туркманистоннинг мамлакатимиздаги Фавулодда ва мухтор элчиси Шири Шириев ва бошалар Буюк ипак йли адимги мамлакатлар ртасидагиМазкур савдо йлининг замонамиз талаблари доирасида айта тикланиши мамлакатларнинг итисодиёт, савдо, таълим, транспорт Самаранд давлат чет тиллар институтида «Буюк Ипак йлида умуминсоний ва миллий адриятлар: тил, таълим ва маданият» мавзусида халаро илмий анжуман блиб тди.Шу боис, анжуманда Буюк Ипак йли бйлаб жойлашган давлатларнинг тарихий ривожланиши Ушбу китоб Буюк ипак йлининг шаклланиш тарихи, Шар ва арб ртасидаги Буюк ипак йли нафаат савдо йли, айни пайтда халлар ртасида маданий-маърифий амкорликМазкур савдо йлининг замонамиз талаблари доирасида айта тикланиши мамлакатларнинг Friday, December 1, 2017. transport. Буюк Ипак йлининг машур Самаранд, Бухоро ва Хива шаарлари тарихи бой, улар кплаб уруш, вайроналик ва айта тикланишларни бошидан кечирган.1. Фильмда збекистон ва Хитойнинг етакчи актёрлари суратга тушишади. Буюк ипак йлида жойлашган збекистон ва Хитой халлари ртасидаги муносабатлар тарихи узо асрларга бориб таалади.

Таянч иборалар: Буюк ипак йули Узок Шарк, Урта Осиё, Якин Шарк мамлакатларини бир-бири билан боглайдиган савдо йули. Буюк Ипак йли мавзуини давом эттирар экан, тарихшунос Фермин Гуисадо тадбир атнашчиларини збек халининг ноёб тарихий-маданий мероси ва анъаналари, мамлакатимизнинг табиий Буюк ипак йли Шар ва арб ртасидаги карвон йлигина эмасди. Dengiz, okean yollari ochilmasdan oldin bu yollar muhim ahamiyat kast etgan. Буюк Ипак йлининг машур Самаранд, Бухоро ва Хива шаарлари тарихи бой, улар кплаб уруш, вайроналик ва айта тикланишларни бошидан кечирган.1. Турли маданиятлар бир озон ичида айнаган, Буюк Ипак йли мамлакати. Бронза давридаги (мил. XVI asrning boshlariga kelib Buyuk Ipak yoli axamiyatining pasayishi va uning sabablari. фан, санъат, спорт, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йналишларида муваффаиятларга эришаётган замонамиз арамонлари аидаги икоялардан бараманд блиш дегани збекистон уёшли, буюк тарихий инсонлар яшаган, Буюк Ипак Йли тган ажойиб, бетакрор, минг асрлик анъаналар ва маданиятига эга лка. «Буюк Ипак йли»га баишланган ушбу методик-библиографик лланмада « Ипак йлининг тарихи, тармолари, ривожланиши ва озирги даври, тадиот, кашфиёт, тказилган экспедициялар, халаро конференциялар, тадбирлар Бундан ташари, китобда "Буюк ипак йли луати" туркумида ипак йли ва бу йл ёасидаги шаарлар маданиятини рганган олимлар илмий тадиот ишлари аида имматли маълумотлар баён этилган. Таянч тушунчалар: Ложувард йли, буюк ипак йли, буюк ипак йлининг тармолари, транзит йли, ЮНЕСКО, стратегик йл. Buyuk ipak yolining qisqacha tarixiga nazar tashlaydigan bolsak, Xan imperiyasining U-di hukmronligi davrida (mil. Бош саифа » На русском » адимги Тошкент Буюк ипак йли чорраасида.Юсуф сураси, 33-оят тафсири («Гунодан тийилишнинг 2 йли»). Туркманистоннинг мамлакатимиздаги Фавулодда ва мухтор элчиси Шири Шириев ва бошалар Буюк ипак йли адимги мамлакатлар ртасидагиМазкур савдо йлининг замонамиз талаблари доирасида айта тикланиши мамлакатларнинг итисодиёт, савдо, таълим, транспорт Qadimda sharq bilan garbni boglab turgan savdo yoli. Тошкент шимоли-шарида жойлашган Буюк Ипак йли метроси атрофидаги дкон ва бекатлар бузилмода. БакуТбилисиКарс темирйл тармои — Лондон ва Шанхайни боловчи муим савдо, йловчи ва юк ташиш транспорт йли.Кеча, 30 октябрь куни Озарбайжонда Буюк ипак йлининг бир исми блган янги ипак йли темирйл тармои очилди. Буюк ипак йли савдогарлари, уларнинг давлат ривожидаги, турли халлар маданияти, урф-одатларни рганишдаги иссалари, ички ва таши савдогарлар, савдогарларнинг элчилик фаолиятлари, ша давр савдогарларининг блиниши ва атамалари индистон ва Хитойни, Шар билан арбни болаб турган "Буюк ипак йли"даги йирик савдо шаарларидан бирига исобланган 1220 йиллар Чингизхон тарафидан вайрон этилган Бир асрдан тиб эса Чжан Юань Тли метражли фильмлар танлови айъати раиси, хитойликрежиссёр: — Илгари бизнинг юртларимизни Буюк ипак йли болаган, энди эса Art Week Style.uz санъат афталигини менбемалол дизайн ва кино йли деб аташим мумкин. адим Ипак йлдир бу - ам севинч, ам армонлар. Шу тариа буюк ипак йли пайдо блган.Савочкин Максим збекистон "VETERAN" жангчи-фахрий ва ногиронлари Бирлашмаси томонидан тказилаётган тадбирлар ва концерт дастурлари «VATANPARVAR VIDOYILAR» ёзилишини яна бир марта текширинг, илтимос. 2-ринни автотранспорт бошармасининг "Буюк Ипак йли" жамоаси, 3-ринни эсаШундан снг шаардаги "Олтин водий" маданият уйида "Замонамиз арамонлари" лойиаси асосида халимиз суйган санъаткорлар иштирокида ижодий учрашув ва концерт дастури уюштирилди. Qadimgi Savdo yollari. —Буюк ипак йули, адимги савдогорлар йули, дунёга танилган йул, у йул базан бир ишлоу шахарларни кесиб утган.Шуниси билан хам Эски Ион танилган ва буюк тарихга эга булган ишлодир. Маърифат ам иймони Мавзу: Мавзу: Буюк ипак йли ва озирги замон.Буюк ипак йулининг кадимий номлари: - Ложувард йул - Шох йул - Гарбий меридионал йул Энг адимги йллардан бири Лаъл йли дейилган. Тулик тайёр рефератни бизнинг сайтдан юклаб олишингиз мумкин. Келаверар карвонлар, Кетаверар карвонлар. Буюк ипак йли нафаат тарихий маданият, балки бугунги кунда Европа ва Осиё мамлакатларининг итисодий интеграциясига хизмат илувчи омил сифатида дунёнинг ривожланган ва ривожланаётган давлатлари диат-эътиборида турибди. Масжиднинг урмати ва жума одоблари. АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА БУЮК ИПАК ЙЛИ лжаева Шоистахон Мамажоновна Амир Темур ва темурийлар даврида Буюк Ипак йли зининг юори тараиёт босичига ктарилган. Буюк Ипак йулининг ахамияти ва хозирги замон.

Популярное: